Styrelsen

Djurambulansen Stockholms sittande styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet och har följande sammansättning och ansvarsområden.

Det går bra att kontakta oss på:
info@djurambulansen-stockholm.se
Alternativt på nedan angivna mejladresser.

Styrelsen och ansvarsområden

Ordförande:
Jan Björklund

ordforande@djurambulansen-stockholm.se

Ledamöter:

Agneta Jernberg – ledamot, webmaster, event, larm.
webmaster@djurambulansen-stockholm.se

Morgan Tegnér – ledamot
info@djurambulansen-stockholm.se

 

Övriga funktioner

Valberedning:
vakant
valberedning@djurambulansen-stockholm.se

Rekryteringsansvarig:
Agneta
rekrytering@djurambulansen-stockholm.se

Medlemsansvarig:
Styrelsen för Djurambulansen Stockholm
medlemsansvarig@djurambulansen-stockholm.se