Styrelsen

Djurambulansen Stockholms sittande styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet och har följande sammansättning och ansvarsområden.

Det går bra att kontakta oss på:
info@djurambulansen-stockholm.se
Alternativt på nedan angivna mejladresser.

Styrelsen och ansvarsområden

Ordförande:
Jan Björklund
Pressansvarig
ordforande@djurambulansen-stockholm.se

Ledamöter:


Agneta Jernberg
webmaster@djurambulansen-stockholm.se

Daniel Johnzon
sekreterare@djurambulansen-stockholm.se

Stefan Karlsson
info@djurambulansen-stockholm.se


Övriga funktioner

Valberedning:
Morgan Tegnér
valberedning@djurambulansen-stockholm.se

Rekryteringsansvarig:
Kim Willertz
Michael Dorsch
rekrytering@djurambulansen-stockholm.se

Medlemsansvarig:
Peter Folkesson
medlemsansvarig@djurambulansen-stockholm.se