Styrelsen

Djurambulansen Stockholms sittande styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet och har följande sammansättning och ansvarsområden.

Det går bra att kontakta oss på:
info@djurambulansen-stockholm.se
Alternativt på nedan angivna mejladresser.

Styrelsen och ansvarsområden

Ordförande:
Jan Björklund
Pressansvarig, partner-ansvarig, bil-ansvarig
ordforande@djurambulansen-stockholm.se

Ledamöter:


Agneta Jernberg, ledamot, webmaster, event-ansvarig m.m.
webmaster@djurambulansen-stockholm.se

Danne Johnzon, sekreterare, info-ansvarig, schema-ansvarig m.m.
danne@djurambulansen-stockholm.se

Stefan Karlsson, ledamot
info@djurambulansen-stockholm.se

 

Övriga funktioner

Valberedning:
vakant
valberedning@djurambulansen-stockholm.se

Rekryteringsansvarig:
Agneta, Morgan
rekrytering@djurambulansen-stockholm.se

Medlemsansvarig:
Styrelsen för Djurambulansen Stockholm
medlemsansvarig@djurambulansen-stockholm.se