Övriga funktioner

Några medlemmar har av styrelsen utsetts till att ha ansvarsområden.

Medlemsansvarig: Hanna
medlemsansvarig@djurambulansen-stockholm.se

Event: Agneta Jernberg
event@djurambulansen-stockholm.se

Sponsring: Jan Björklund
ordforande@djurambulansen-stockholm.se